12540834_939004492843084_3893113403937614866_n

Stołeczny oddział Stowarzyszenia KoLiber oraz Fundacja Republikańska ma przyjemność zaprosić na kolejne czwartkowe spotkanie. Jego tematyka poświęcona będzie bieżącym zmianom w polskiej obronności, które wynikną z implementacji Obrony Terytorialnej RP. Na spotkaniu prelekcje wygłosi dr hab. Romuald Szeremietiew, członek Komitetu Sterującego ds badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa … Więcej

Warszawa, 25.08.2016 r. Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber Nr 2016/08/25/PR/01 o zwołaniu Walnego Zebrania o/Warszawa Na podstawie punktu 71a Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuje Walne Zebranie o/Warszawa, we wskazanym poniżej miejscu i terminie. Termin: 8 września 2016 roku, godz. 18.00 (I termin), godz. 19.00 (II termin) Miejsce: Warszawa Porządek obrad: 1. Otwarcie … Więcej

728tocqueville-1250x650

W najbliższy wtorek KoLiber Historia ma przyjemność zaprosić na spotkanie poświęcone jednemu z ważniejszych XIX wiecznych myślicieli politycznych. Alexis de Tocqueville był podróżnikiem, socjologiem i politykiem. Jego analizy demokratycznego społeczeństwa amerykańskiego, czy przyczyn wybuchu rewolucji francuskiej do dziś są obowiązkowymi pozycjami dla wszystkich zainteresowanych historią lub politologią. Nie da się … Więcej

Nowe władze KoLibra

W minioną sobotę, dnia 12 grudnia odbył się w Warszawie Konwent naszego stowarzyszenia podczas którego wybrane zostały nowe władze KoLibra. Prezesem został wybrany były prezes oddziału Wrocławskiego, Kamil Rybikowski. Tradycyjnie obrady rozpoczęły się od odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie KoLeżanka Małgorzata Lemańczyk została wybrana Protokolantką Konwentu, natomiast KoLega Marcin Kamiński przewodniczącym obrad. Po przyjęciu … Więcej

1897842_602447529841493_769542466_n

Warszawa, 9 listopada 2015 roku Decyzja Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber nr 2015/11/09/WAW/PRE/01 o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału Na podstawie punktu 7a Regulaminu Oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber na wtorek, 24 listopada 2015 roku. Termin pierwszy – godz. 18:00. Termin drugi – godz. 19:00. Miejsce: Warszawa, Siedziba … Więcej

krapiec

Mieczysław Albert Krąpiec (1928-2008) to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów, dominikanin, twórca lubelskiej szkoły filozoficznej. Filozofię traktował maksymalistycznie, uznając, że jej celem jest poszukiwanie prawdy o realnie istniejącej rzeczywistości, za pomocą naturalnego ludzkiego rozumu. W swoich pracach odnosił się do wszystkich dyscyplin filozoficznych, dla których wspólny grunt upatrywał na terenie … Więcej

śm

„Spór o utrzymanie w cywilizowanych kodeksach karnych kary śmierci wyzwala w naszych czasach gwałtowne emocje. Nie sprzyja to rzeczowej dyskusji. Przeważają na ten temat sądy wynikające ze skłonności, a nie z poznania. Zagadnienie kary głównej rozważane w oderwaniu od tradycyjnych pytań moralnych – o grzech, winę, karę, łaskę, miłosierdzie, wolność, … Więcej