Decyzja Prezesa Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia KoLiber

nr 2019/02/06/WAW/PRE/01

o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

 

Na podstawie punktu 7a Regulaminu Oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber na środę, 20 lutego 2019 roku.

Termin pierwszy – godz. 18:00. Termin drugi – godz. 19:00.

Miejsce: al. Solidarności 82, Warszawa

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów;
  2. Wybór przewodniczącego obrad;
  3. Zatwierdzenie porządku obrad;
  4. Wybór komisji skrutacyjnej;
  5. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa oddziału, pytania do kandydatów
  6. Wybór Prezesa oddziału;
  7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na wakat w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, pytania do kandydatów;
  8. Wybór członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
  9. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko delegata na Konwent Stowarzyszenia, pytania do kandydatów;
  10. Wybór delegata na Konwent Stowarzyszenia;
  11. Zgłaszanie zmian w Regulaminie Oddziału, dyskusja nad zgłoszonymi poprawkami;
  12. Głosowanie nad zmianami w Regulaminie Oddziału;
  13. Zgłaszanie wolnych wniosków, dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami;
  14. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami;
  15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Oddziału.

 

Emil Berebecki

Prezes Oddziału Warszawa

Stowarzyszenia KoLiber