Decyzja Prezesa Warszawskiego Oddziału 

Stowarzyszenia KoLiber

nr 2019/11/Nr2

o Zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału 

 

Na podstawie punktu 7a Regulaminu Oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber na poniedziałek, 25 listopada 2019 roku.

Termin pierwszy – godz. 18:30. Termin drugi – godz. 19:30.

Miejsce: ul. Nowy Świat 41

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Zatwierdzenie porządku obrad;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej;
 5. Sprawozdanie Zarządu Oddziału;
 6. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 7. Głosowanie nad absolutorium dla Prezesa i członków zarządu oddziału;
 8. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa oddziału, pytania do kandydatów
 9. Wybór Prezesa oddziału;
 10. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 11. Wybór członków Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 12. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko delegatów na Konwent Stowarzyszenia;
 13. Wybór delegatów;
 14. Wolne wnioski;
 15. Zamknięcie obrad .

 

Prezes o/Warszawa

Stowarzyszenia KoLiber

Robert Banach

 

Decyzja Prezesa Warszawskiego Oddziału Stowarzyszenia KoLiber o Zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału