Decyzja Prezesa Oddziału Warszawskiego

Stowarzyszenia KoLiber

nr 2019/02/06/WAW/PRE/01

o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

 

Na podstawie punktu 7a Regulaminu Oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber na środę, 20 lutego 2019 roku.

Termin pierwszy – godz. 18:00. Termin drugi – godz. 19:00.

Miejsce: al. Solidarności 82, Warszawa

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Zatwierdzenie porządku obrad;
 4. Wybór komisji skrutacyjnej;
 5. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko Prezesa oddziału, pytania do kandydatów
 6. Wybór Prezesa oddziału;
 7. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na wakat w Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, pytania do kandydatów;
 8. Wybór członka Oddziałowej Komisji Rewizyjnej;
 9. Zgłaszanie kandydatur na stanowisko delegata na Konwent Stowarzyszenia, pytania do kandydatów;
 10. Wybór delegata na Konwent Stowarzyszenia;
 11. Zgłaszanie zmian w Regulaminie Oddziału, dyskusja nad zgłoszonymi poprawkami;
 12. Głosowanie nad zmianami w Regulaminie Oddziału;
 13. Zgłaszanie wolnych wniosków, dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami;
 14. Głosowanie nad zgłoszonymi wnioskami;
 15. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Oddziału.

 

Emil Berebecki

Prezes Oddziału Warszawa

Stowarzyszenia KoLiber