KoLiber to licealiści, studenci i przedsiębiorcy – młode pokolenie, któremu bliskie są wartości takie jak: ochrona własności, rządy prawa, wolność gospodarcza, odpowiedzialność za własny los oraz silne i bezpieczne państwo. Połączyliśmy siły, by przygotować się do pełnienia funkcji publicznych w państwie poczynając od samorządów terytorialnych, a na najwyższych urzędach Rzeczpospolitej … Więcej

Stowarzyszenie Konserwatywno-Liberalne KoLiber jest organizacją młodych Polaków, których łączy wyznawany system wartości, określany mianem konserwatywnego liberalizmu. Uważamy, że wcielanie tych wartości w życie prowadzić będzie zarówno do wzrostu powszechnego dobrobytu ekonomicznego, jak i do wzmocnienia więzi społecznych oraz odbudowy moralnych podstaw naszej cywilizacji. W naszej działalności dążyć będziemy do: Realizacji … Więcej

Statut Stowarzyszenia KoLiber Niniejszy Statut został przyjęty przez Konwent Stowarzyszenia KoLiber 15 grudnia 2001 roku ze zmianami: 13 grudnia 2003 roku, 18 grudnia 2004 roku, 17 kwietnia 2005 roku, 18 grudnia 2005 5 grudnia 2009 Rozdział I Postanowienia ogólne Tworzy się Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie KoLiber zwane dalej Stowarzyszeniem. Centralną … Więcej