Karol Wiszniewski – Radny dzielnicy Ochota Radny Dzielnicy Ochota od 25.09.2008. Ukończył VII LO im. Juliusza Słowackiego na Ochocie. Absolwent (magister – 2006) Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2007 roku pracował w Urzędzie Dzielnicy Ochota. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej … Więcej

REGULAMIN Oddziału Warszawskiego ze zmianami z 25 czerwca 2005 r.   1. Władzami oddziału są: a) walne zebranie, b) prezes, c) zarząd, d) komisja rewizyjna. 2. W walnym zebraniu mają prawo udziału członkowie zwyczajni i członkowie kandydaci, zwani dalej członkami oddziału, o ile nie zalegają ze składkami. Członkowie kandydaci nie … Więcej