Karol Wiszniewski – Radny dzielnicy Ochota Radny Dzielnicy Ochota od 25.09.2008. Ukończył VII LO im. Juliusza Słowackiego na Ochocie. Absolwent (magister – 2006) Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie doktorant Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing. W 2007 roku pracował w Urzędzie Dzielnicy Ochota. Zachęcamy do odwiedzania strony internetowej … Więcej

Warszawa, 20 lutego 2019 r.   REGULAMIN Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber   I. Władze Oddziału 1.Władzami Oddziału są: a) Walne Zebranie, b) Prezes Oddziału, c) Zarząd Oddziału, d) Oddziałowa Komisja Rewizyjna   II Członkowie Oddziału 2. Członkowie Oddziału dzielą się na członków zwyczajnych i członków kandydatów. 3.Członkowie Oddziału, o ile nie … Więcej