Regulamin biblioteki

Regulamin Biblioteki KoLibra

1. Biblioteka KoLibra jest projektem, który ma ułatwić Członkom Stowarzyszenia, dostęp do publikacji ważnych z punktu widzenia misji prowadzonej przez Stowarzyszenie.

2. Biblioteka udostępnia publikacje wyłącznie Członkom Stowarzyszenia KoLiber, którzy mają uregulowane składki członkowskie.

3. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.

4. Czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczane publikacje.

5. Wypożyczenie i zwroty zbiorów biblioteki możliwe jest tylko w trakcie odbywających się wydarzeń, w siedzibie przy ul. Zgoda 4.

6. Fakt wypożyczenia pozycji bibliotecznej musi być odnotowany przez wypożyczającego w specjalnie przeznaczonym do tego „zeszycie”.

7. Termin zwrotu nie jest dokładnie określany, jednakże nieuzasadnione przetrzymywanie książek zapewne spotka się z adekwatnymi do popełnionego czynu sankcjami.