Walne zebranie oddziału

Warszawa, 25.08.2016 r.
Decyzja Prezesa Stowarzyszenia KoLiber Nr 2016/08/25/PR/01 o zwołaniu Walnego Zebrania o/Warszawa
Na podstawie punktu 71a Statutu Stowarzyszenia KoLiber zwołuje Walne Zebranie o/Warszawa, we wskazanym poniżej miejscu i terminie.
Termin: 8 września 2016 roku, godz. 18.00 (I termin), godz. 19.00 (II termin)
Miejsce: Warszawa
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
2. Wybór przewodniczącego obrad.
3. Zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Wybór komisji regulaminowej.
6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału
7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu oddziału.
9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału, pytania do kandydatów.
10. Wybór prezesa oddziału.
11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do OKR.
12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad

Walne-Oddział-Warszawa-8.09.2016