Warszawa, 7 listopada 2016r.

Decyzja Prezesa Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber 2016/11/07/WAW/PRE/01 o zwołaniu Walnego Zebrania Oddziału

Na podstawie punktu 7a Regulaminu Oddziału zwołuję Walne Zebranie Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber na czwartek, 24 listopada 2016 roku.

Termin pierwszy – godz. 18:00. Termin drugi – godz. 19:00.

Miejsce: Warszawa, Siedziba Stowarzyszenia KoLiber, ul. Al. Solidarności 82

 1. Otwarcie obrad i sprawdzenie ważności mandatów.
 2. Wybór przewodniczącego obrad.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Wybór komisji skrutacyjnej.
 5. Wybór komisji regulaminowej.
 6. Sprawozdanie Zarządu Oddziału.
 7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 8. Głosowanie nad absolutorium dla prezesa i członków zarządu oddziału.
 9. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na stanowisko prezesa oddziału, pytania do kandydatów.
 10. Wybór prezesa oddziału.
 11. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów do OKR.
 12. Wybór komisji rewizyjnej oddziału.
 13. Zgłaszanie kandydatur na delegatów na Konwent Stowarzyszenia.
 14. Wybór delegatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

Agnieszka Głowacz
Prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia KoLiber