27 listopada 2014 roku odbyło się Walne Zebranie Oddziału Warszawa. Porządek obrad był bardzo obfity. Zebrani wysłuchali sprawozdania z działalności dotychczasowego zarządu kierowanego przez Paulinę Jurek oraz udzielili absolutorium jego członkom. Następnie odbyły się wybory nowego prezesa Oddziału. Wybrany został Piotr Mazurek, który był jedynym kandydatem na to stanowisko. Kolejnym punktem porządku było wyłonienie składu Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, do której, decyzją Walnego Zebrania, weszli Marek Uliński, Karol Rozenberg i Maciej Sychowicz. Następnie wybrano jeszcze ośmiu delegatów, którzy będą reprezentować Warszawę na Konwencie Stowarzyszenia.

Decyzją nowego prezesa Oddziału w skład warszawskiego zarządu powołali zostali, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią:

– I wiceprezes Mateusz Luśnia

– wiceprezes, sekretarz Mateusz Specht

– wiceprezes Krzysztof Wałaszewski

– wiceprezes Emil Szerszeń

– wiceprezes Marcin Pasierbski

– skarbnik Liliana Lipka